Skip to content

Psihološki pristup koji se koristi

u Psihološkom savjetovalištu “ABC” je zasnovan na

kognitivno-bihejvioralnoj terapiji (KBT).

individualno i grupno savjetovanje
i psihoterapija

psihološka procjena

naučno-istraživački rad

Psihološko savjetovalište “ABC” posvećeno je pomoći pri rješavanju raznih psihičkih problema kao što su:

 • pomoć u donošenju odluka i učenje tehnike rješavanja problema (problem-solving)
 • podizanje tolerancije na stres
 • anksiozna stanja: panika (sa ili bez agorafobije) i generalizirani anksiozni poremećaj
 • fobije
 • opsesivno-kompulzivni poremećaj
 • depresija
 • poremećaji ishrane (anoreksija, bulimija), kontrola tjelesne težine
 • ovisnost o pušenju
 • rad sa djecom
 • bračni problemi, problemi u vezi
 • prilagodjavanje na neke psihosomatske bolesti, npr. diabetes
 • dermatološki problemi čiji je uzrok psihogen (razni oblici dermatitisa, psorijaza, hiperhidroza-prekomjerno znojenje)

Ko su stručnjaci u oblasti mentalnog zdravlja?

Stručni savjetnici u oblasti mentalnog zdravlja su prije svega psihijatri, psiholozi i psihoterapeuti. Psihijatri su ljekari koji su specijalizirali neuropsihijatriju i uglavnom tretiraju psihičke poremećaje. Prepisuju lijekove i mogu se koristiti nekom vrstom psihoterapije ako su prethodno završili dodatnu edukaciju iz iste. Psiholozi nisu medicinski radnici, bave se psihičkim životom ljudi gdje je samo jedna od oblasti i klinička psihologija (psihički poremećaji). Psiholozi nisu ovlašteni da prepisuju psihofarmake (lijekove) jer nisu ljekari. Psihoterapeuti mogu biti i psihijatri, psiholozi, socijalni radnici koji su završili dodatnu edukaciju iz psihoterapije (npr. geštalt, kognitivno-bihejvioralna, psihoanalitička...). Često psihijatri i psiholozi rade zajedno kako bi se osigurao holistički pristup problemu.

Kada mi je potrebna stručna pomoć?

Svi ljudi prolaze kroz teške situacije u kojima ne znaju uvijek kako ispravno reagovati. Često se oslanjaju na pomoć prijatelja i rodbine i sa njima dijele probleme te od njih traže savjete. To je sasvim normalan i očekivana obrazac ponašanja. Međutim, ako problem traje duže, ako prevazilazi vaše resurse suočavanja, ako vas ometa u svakodnevnom funkcionisanju, ako vam savjeti prijatelja i rodbine ne mogu pomoći, možete probati sa stručnim savjetovanjem.

Ko su stručnjaci u oblasti mentalnog zdravlja?

Stručni savjetnici u oblasti mentalnog zdravlja su prije svega psihijatri, psiholozi i psihoterapeuti. Psihijatri su ljekari koji su specijalizirali neuropsihijatriju i uglavnom tretiraju psihičke poremećaje. Prepisuju lijekove i mogu se koristiti nekom vrstom psihoterapije ako su prethodno završili dodatnu edukaciju iz iste. Psiholozi nisu medicinski radnici, bave se psihičkim životom ljudi gdje je samo jedna od oblasti i klinička psihologija (psihički poremećaji). Psiholozi nisu ovlašteni da prepisuju psihofarmake (lijekove) jer nisu ljekari. Psihoterapeuti mogu biti i psihijatri, psiholozi, socijalni radnici koji su završili dodatnu edukaciju iz psihoterapije (npr. geštalt, kognitivno-bihejvioralna, psihoanalitička...). Često psihijatri i psiholozi rade zajedno kako bi se osigurao holistički pristup problemu.