Skip to content

Šta je Kognitivno-bihejvioralna psihoterapija (KBT)?

Kognitivno-bihejvioralna terapija je vrsta psihoterapije u kojoj psihoterapeut i klijent pokušavaju zajedno da riješe određeni problem. Istraživanja su pokazala efikasnost KBT-a kod niza psihičkih smetnji: depresija, anksiozne smetnje, kontrola tjelesne težine, problemi sa učenjem, seksualni problemi, partnerski problemi, problemi sa prilagođavanjem, rješavanje problema, loše navike, kontroli bijesa (ljutnje), te razvojnih problema djece i adolescenata.

Primjena KBT-a nije ograničena na spol, dob, seksualnu orjentaciju, nacionalnu pripadnost i stručnu spremu. Može se primjenjivati od predškolske dobi do starosti. Važna komponenta, ne samo za primjenu KBT-a već i za ostale terapije, jeste motivacija za promjenu i za aktivno učešće u terapiji. Ova vrsta terapije potencira aktivan odnos obje strane u procesu. Pristup je individualiziran, prilagođen svakoj osobi posebno. Ključni faktor terapije je edukacija- kijent se uči kako da prevaziđe određeni problem kako bi u budućnosti mogao sam da se izbori s njim.

Kognitivno-bihejvioralna terapija polazi od toga da su određeni obrasci ponašanja naučeni (grickanje noktiju, izbjegavanje nekih situacija) i da mi načinom mišljenja utičemo na vlastito ponašanje. Na primjer, izlazak na ispit će kod nekog izazvati misao „Konačno da pokažem svoje znanje!“ a kod nekog „Grozno! Pašću na ispitu što je strašno!“ Pretpostavka je da su obje osobe podjednako spremale ispit i postigle podjednako znanje. Kako bi se osjećala prva a kako druga osoba? Šta mislite, kako će ispit napisati osoba koja je doživjela ispit kao izazov a kakav će rezultat na ispitu postići osoba koja ga je doživjela kao veliku prijetnju?